RADICAAL DIGITAAL

Focus op de integrale aanpak

Intelligent digitaal loket

Automatisering in het

mid-office

Automatische gegevensuitwisseling

In functie van de digitale end-to-end afhandeling van dossiers biedt AXI Case Management een digitaal loket dat volledig geïntegreerd is met het mid-office. Met aandacht voor online validatie.

Meer info

Het operationele administratieve proces wordt maximaal ondersteund via de inzet van moderne hulpmiddelen. Zo kunnen kenniswerkers zich focussen op de inhoudelijke aspecten van de dossiers.

Meer info

Via het gebruik van standaard interfaces faciliteert AXI Case Management de integratie met authentieke bronnen, financiële systemen, document management systemen en content management systemen.

Meer info

De burger participeert in de administratieve processen

Opvallende functionaliteiten

Eenvoudige registratie en aanmelding

Bij de eenmalige registratieprocedure kan de betrokkene gebruik maken van zijn/haar elektronische identiteitskaart of zich manueel registreren. Bij een volgend bezoek aan het digitaal loket kan snel en veilig worden ingelogd.

Dynamische invulformulieren

Geautoriseerde medewerkers uit het mid-office kunnen in eigen beheer online formulieren opbouwen en aanpassen - conform de regelgeving en interne voorschriften. De online formulieren hebben wettelijk dezelfde waarde als de papieren versie.

Only once-principe

Door informatie op te halen uit authentieke gegevensbronnen kunnen de administratieve lasten beduidend worden verminderd en fouten worden voorkomen.

Bijlagen opladen

Voor de volledigheid van een aanvraag of volgens de voorgeschreven procedures kunnen betrokkenen bijlagen opladen.

Snellere doorstroming

Via ingebouwde controles en gegevensvalidatie op basis van business rules wordt de volledigheid en de correctheid van de formulieren gewaarborgd.

Automatische dossiercreatie

De afhandeling wordt versneld en de foutenlast gereduceerd doordat aanvraagformulieren door standaard webservices automatisch getransformeerd worden naar dossiers in het mid-office.

Dossiers opvolgen

Op elk moment kunnen betrokkenen via PC, tablet en smartphone de status van hun dossiers opvolgen en relevante detailinformatie raadplegen.

Hulpmiddelen die het mid-office helpen om dossiers snel en kwalitatief te behandelen

Opvallende functionaliteiten

Ontsluiting van

authentieke bronnen

AXI Case Management faciliteert administratieve vereenvoudiging via de ontsluiting van authentieke bronnen en gegevensuitwisseling. In lijn met het only once-principe  dienen gegevens niet veelvuldig te worden opgevraagd.

Directe toegang

tot alle informatie

Er kan inzichtelijk worden samengewerkt. Doordat alle dossier gerelateerde informatie centraal wordt opgeslagen, heeft iedere geautoriseerde medewerker directe toegang tot dezelfde informatie.

Ingebakken flexibiliteit

Nieuwe dossiertypes inrichten, een procedure vastleggen en koppelen aan een dossiertype, rapporten definiëren, vervaltermijnen instellen ... Dit alles is mogelijk zonder hulp van IT specialisten.

Automatische

documentgeneratie

Metadata uit de dossiers wordt automatisch opgeladen in tekstverwerker-sjablonen. Tevens is het mogelijk om gegevens uit verschillende dossiers te bundelen in één document.

Uitgebreid documentbeheer

In het digitale dossier kunnen alle inkomende en uitgaande documenten centraal beheerd worden. Met inbegrip van: online bewerken, uploaden en downloaden, versiebeheer, kennisbeheer en beheer van metadata.

Integratie met content management systemen

De ingebouwde CMIS koppeling laat gebruikers toe documenten rechtstreeks op te roepen in het CMS (MS SharePoint, FileNet, Alfresco, OpenText, e.d.) en er documenten naar weg te schrijven.

E-mail integratie

E-mailverkeer is geen pijnpunt meer. De oplossing zorgt ervoor dat e-mails niet via de persoonlijke mailboxen verlopen maar automatisch worden bewaard in het betreffende dossier.

Krachtige zoekfunctionaliteiten

Via slimme zoekcriteria en het gebruik van een document browser kan gezocht worden op dossiers en op alle dossiergerelateerde informatie: referenties, data, termijnen, personen, organisaties, trefwoorden, inhoud van documenten en flexfields.

Gebruik van geautomatiseerde beslissingsregels

Om de foutenlast bij de dossierafhandeling te verkleinen, wordt zowel in het front-office als in het mid-office gebruik gemaakt van specifieke, snel inrichtbare en aanpasbare business rules.

Wijzigingen in bulk

Tal van taken kunnen dossier overschrijdend worden uitgevoerd, zoals statuswijzigingen, aanstellen of wijzigen van een beheerder, waarden in flexfields aanpassen of uitsturen van gepersonaliseerde e-mails.

Vlotte gegevensuitwisseling met back-office en andere instanties

Sterk in procesbesturing

DIGITALE

PROCES

AANSTURING

Voor het inrichten en managen van de administratieve processen faciliteert AXI Case Management samenwerking en taakverdeling op basis van business process modeling. Doordat het uittekenen van efficiënte workflowprocessen in eigen beheer gebeurt, kunnen procedures vlot worden aangepast zonder tussenkomst van ICT specialisten.

AUTOMATISCHE

TAAK

VERDELING

Om de doorlooptijd van dossiers te versnellen, kunnen taken automatisch toegewezen worden aan rollen, waarbij medewerkers met identieke rollen dezelfde taken zien. Medewerkers kunnen taken naar zich toe trekken op het moment dat ze er klaar voor zijn.

HANDIGE

VOORTGANGS-

BEWAKING

Via de geïntegreerde voortgangsbewaking wordt een tijdige en volledige uitvoering van te verrichten taken gefaciliteerd waarbij knelpunten eenvoudig kunnen worden gedetecteerd. Voor de medewerkers in het mid-office is het helder welke werkzaamheden ze voor een bepaald dossier dienen te verrichten en hoeveel tijd er maximaal is voor toegekend.

TERMIJN- EN PRIORITEITS-

BEWAKING

Via het gebruik van alarmdata worden gebruikers automatisch gewaarschuwd dat een bepaalde taak hoogdringend dient te worden uitgevoerd. Handig is de mogelijkheid voor de gebruikers om vervaldagen in te stellen die op hun beurt een manuele taak activeren of een workflow proces opstarten.

Zicht op de prestaties

AXI Case Management on-the-go

AXI Case Management referenties

Orde der Dierenartsen

...

CUSTOMER STORIES

AXI nv

Molenweg 107

2830 Willebroek

België

T: + 32 3 860 40 00

AXI bv

Stadionstraat 27

4815 NC Breda

Nederland

T: + 31 76 572 55 00

SOCIAL